ZN.SK
Kníhtlač a sadzba

Vynález kníhtlače pomohol uniknúť z temného stredoveku

Za vynálezcu európskej kníhtlače považujeme Johannesa Gensfleischa, ktorého tiež mnoho zdrojov volá Gutenberg. V skutočnosti jeho dielom nebola kníhtlač samotná…

Za vynálezcu európskej kníhtlače považujeme Johannesa Gensfleischa, ktorého tiež mnoho zdrojov volá Gutenberg. V skutočnosti jeho dielom nebola kníhtlač samotná, ktorá už existovala pred ním. On však vytvoril systém sadzby, použitia písmen, typografie a sám so svojim zariadením tiež pracoval. Tú česť si nenechal ujsť. Keďže neexistujú priame dôkazy o jeho diele, odhaduje sa, že jeho dielňa mohla zaviesť túto prevratnú metódu okolo roku 1440. Dovtedy a ešte nejaký čas po tom sa rozmnožovanie kníh vytváralo „jednoducho“ ich ručným prepisovaním. Aj preto je každá jedna staršia kniha výnimočným a neoceniteľným originálom.

Kníhtlač a sadzba

Čo spôsobilo vydávanie kníh na tlačiarenskom stroji?
Niekoľko desiatok stranová Biblia, ktorá vyšla z Gutenbergovho stroja po stranách a ako zošitá fascinovala podobnosťou s druhou Bibliou, aj treťou aj štvrtou, bola začiatkom európskej éry kníhtlače. Čiže rýchlejšej výroby kníh bez nutného ručného prepisovania, ktoré trvalo aj celé mesiace a pisatelia, zväčša mnísi vo svojom voľne, nemuseli byť jedinými reprodukovateľmi. Najčastejšie vydávanou knihou bola Biblia. Iné knihy sa dokonca aj celé mesiace a roky v prvých dielňach nevyrábali. Nebol dopyt a nebol dôvod. Kroniky a diela významných umelcov, spisy a skôr náboženské texty boli hlavnými knihami, ktoré mohli mať tú česť a byť šírené medzi ľuďmi. Stredovek treba chápať ako obdobie temna, kedy sa mnoho informácií nešírilo. Práve kníhtlač a rozširovanie písma medzi ľudí má za následok svoju účasť na zmenách v dejinách. Temný stredovek postupne viacero vplyvov menilo na vzdelanejší svet. Gramotnosť ľudí sa čoraz viac zlepšovala aj tým, že ju bolo čím napraviť. Tlačený text sa stal dostupnejším oveľa viac, než kým bol odkázaný na text písaný rukou. Pre školy začali byť už v 18. Storočí významné slovníky zhrňujúce gramatiku, ktoré tiež nepochybne pomohli vo viacerých krajinách v udržiavaní gramatiky.
Kníhtlač však spôsobila nie len zvýšenie vzdelanosti a gramotnosti ľudstva. Pomohla rozvoju literatúry. Diela menších autorov z nich konečne mohli spraviť významnejších autorov. Ľudia pochopili, že existujú aj iné krajiny, iné názory, začala sa zaznamenávať história oveľa presnejšie a knihy naďalej zostali cenným zdrojom informácií.

Z historického hľadiska nastal výrazný posun
Mechanický dreveno-kovový stroj, ktorý Gutenberg zostrojil a pomocou neho prikladal papier na sadzbu písmen a z nich poskladaných slov, sa do dnešnej doby nezachoval. Nahradili ho postupne mnohé iné stroje, vylepšenia, inovácie a všetko to, čo poznáme aj dnes. V 19. aj 20. storočí sa objavili prevratné inovácie, stroje elektrické, na plno využívateľné počítače a elektronický spôsob sadzby s použitím tlačiarní. Kým v minulosti sa ručne šité knihy vyrábali celé hodiny, či dni a hodnotili zlatom, dnes je možné knihu vyrobiť oveľa rýchlejšie zapojením technológií a materiálov, ktoré v minulosti nepoznali. Knihy sú stále cenným zdrojom informácií, vychádzajú v miliónových nákladoch a hoci by sa zdalo, že ich moderná doba vytlačila do úzadia, opak je pravdou. Čoraz viac ľudí holduje dobrej knihe, príbehu, krimi, či encyklopédiám. Počítajme medzi ne pokojne aj učebnice, brožúry a katalógy výrobkov, ktoré sú tiež svojim spôsobom knihy.

Poznámka: článok spomína európsku kníhtlač osobitne od vývoja ázijskej podoby kníhtlače, ktorá sa vyvíja inak.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Najčítanejšie

Inzercia

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu