ZN.SK
Stalker sledovač

Kto je to stalker a kyberstalker? Stalking ako hrozba, aj úvod k útoku

Stalker je anglický pojem, ktorý pôvodne súvisel so stopovaním zveri. Šlo o lovca, ktorý vynikal schopnosťami nepozorovane sledovať svoju korisť, alebo protivníka…

Stalker je anglický pojem, ktorý pôvodne súvisel so stopovaním zveri. Šlo o lovca, ktorý vynikal schopnosťami nepozorovane sledovať svoju korisť, alebo protivníka pomocou sledovania prírody a stôp. Dnes si viac spojíme pojem stalker s ľuďmi, ktorí venujú mimoriadne veľa času sledovaniu svojej obete. Dôvody sú pritom rôzne, cieľ môže byť rovnako tak rôzny. Najčastejšie a vo svete najznámejšie a najmedializovanejšie sú prípady, kedy sa obeťami stalkerov stali známe osobnosti.

Stalker sledovač

Zväčša sú to herečky, ktorých osobnosť a krása priláka neželaných fanúšikov a divákov. Tí neváhajú svoj idol sledovať, byť jej za chrbtom, pozorovať ju z diaľky, navštevovať koncerty, ale aj zákulisie, dostávať sa postupne bližšie a bližšie, až jedného dňa môže nabrať odvahu na ďalší krok. Alebo vôbec nie. Stalker sa delí na viacero druhov a aj on môže vystupovať z tieňa, alebo naopak, potrebuje jeho bezpečie a anonymitu.

1. Mierny stalker

Nikto nevie, či ak je obeťou stalkera, je mierny, stredný, alebo vážny. Akýkoľvek stalker môže byť pre obeť nebezpečný. Mierny svoju obeť neohrozuje fyzicky. Môže ju sledovať, kontaktovať, no nevytvára strach a obavy o život. Môže ísť o tajného ctiteľa, človeka, ktorý sa nevie vyjadrovať, ale je osobou posadnutý. Sám nemusí byť schopní uškodiť, byť hrozbou. O jeho činnosti a posadnutosti s najväčšou pravdepodobnosťou obeť ani nevie.

2. Stredný stalker

Stredný stalker je osoba, ktorá neváha kontaktovať svoju obeť, oslovovať a vyvolávať pocit neistoty alebo ohrozenia. Chce svoju obeť akokoľvek osloviť, ovplyvniť, ovládať, alebo na seba zámerne upozorňuje a tým prezrádza svoju prítomnosť.  Nepokúsi sa o nič vážne. Môže svoju obeť vnímať ako dôležitú a vzácnu a tak nepristupuje k násiliu. Stredný stalker môže mať poruchu, deviáciu, alebo má len prehnane veľa času a odvahy. Môže ísť aj o človeka, ktorý získal pre nepozorné heslo prístup do emailu, či sociálnej siete, k súkromným dátam a vznikla akási psychologická väzba, záujem a ten pretrváva istý čas. Môže kontaktovať aj známych a priateľov obete, snažiť sa s nimi nadviazať kontakt a byť tak bližšie k obeti sledovania.

3. Nebezpečný stalker

Je taký, ktorý kontaktuje svoju obeť, ovplyvňuje ju, ohrozuje, napáda. Vytvára pocit nebezpečia a teší ho, ak sleduje svoju obeť z diaľky z nepozorovaného miesta. Napĺňa ho poznanie sledovanej obete aj z inej stránky. Analyzuje a zbiera informácie, spoznáva zvyklosti, správanie, je posadnutý a pokiaľ to situácia dovolí, je neustále za pätami. Nebezpečný môže byť pre obeť, ale aj jej blízkych. Pokiaľ žije s pocitom, že sledovaná obeť patrí len jemu, môže byť nebezpečný aj pre partnera a nápadníkov sledovanej obete. Ak kontaktuje známych obete, môže predstavovať rôzne riziko, zisťovať informácie, manipulovať s oslovenými ľuďmi vo svoj prospech a pod.

Nebezpečný stalker môže byť už aj ten mierny. Postačí, ak vás z diaľky opakovane fotografuje, počas vašej prechádzky po meste. Takáto nepríjemná skúsenosť je pomerne známa. Fotografujúci stalker, človek so zvláštnym záujmom, ak vytvára snímky, nemusí to byť nič príjemné. Najmä preto, že neviete, kam budú snímky putovať, komu a za akým účelom. Je preto dobré vyhľadať políciu priamo na mieste, kde sa niečo takéto odohráva. Prípadne vojsť do predajne, podniku a požiadať o pomoc tam. Následne sa na mieste zdržiavajte tak, aby mal stalker istotu, že ste stále na mieste.

Moderná doba vytvorila kyberstalkera

Kyberstalker je človek, ktorý na sledovanie svojej obete používa internet. Aj jeho rôzne štádia nebezpečnosti by zneli podobne. Obmedzuje sa takmer výlučne na online prostredie. Sleduje činnosť svojej obete, sleduje jej médiá, no zároveň môže preniknúť do jej emailu, sociálnej siete, sledovať celú komunikáciu, súkromie. Uspokojovať sa môže práve tým, že je nepozorovanou súčasťou niekoho života.

Môže sa tiež napojiť na webkameru, kedy uchováva záznamy o činnosti svojej obete. Môže sledovať dianie na notebooku svojej obete, vydierať ju, alebo naopak neprezrádzať svoje napojenie na ňu, aby si neuzavrel cestu pred pokračovaním „jeho príbehu“. Môže trpieť pocitmi väzby na sledovanú obeť a nie je vzácne, ak z kyberprostredia (z internetu) vychádza do reálneho sveta.

Obrana existuje

Akýkoľvek prejav stalkera, záznam jeho činnosti a sledovania, je vhodné odovzdať polícií. Pre pocit ohrozenia, prípadne pre reálne ohrozenia, vyhrážanie a písomné prejavy sledujúcej osoby, neznámeho stalkera, je možné hľadať pomoc na príslušnom policajnom oddelení. Trestné oznámenie na neznámeho alebo známeho páchateľa je potrebné podať čo najideálnejšie spolu so všetkými záznamami a správami. Rovnako je vhodné mať kamerový záznam, alebo informáciu o možnosti záznamu konkrétneho miesta, ak má na ňom stalker byť zachytený.

K stalingu sa uchyľujú ľudia prevažne duševne nestabilní, ľudia s rôznymi poruchami, deviáciami, ľudia s ťažkými životnými skúsenosťami, po hlbokých stratách. Čiže ľudia, ktorých mohlo mentálne poznačiť niečo vážne. Mohlo ísť o ohrdnutie, no stretli sme sa už aj s prípadom, kedy sa stalkerom stal človek, ktorému mladá žena predala auto. Keďže so záujemcom prehodila niekoľko správ cez Facebook, mladému muža žena zaujala až príliš. Do takej miery, ktorá už bola žene nepríjemná. No až vtedy začal muž sledovať ženu nepozorovane s využitím viacerých skúseností z oblasti IT, aké mal.

Pripravované v spolupráci s HOAX.SK. Viac si prečítate o hrozbách na internete aj v pripravovanej knihe, ktorú portál oznámi v najbližších mesiacoch po šiestich rokoch príprav.

Autori: T.Solomon, hoax.sk; T.G. zn.sk, foto: pixabay

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu