Na čo slúži CTRL, č.1: klávesové skratky v texte a dokumente

Na čo slúži CTRL, č.1: klávesové skratky v texte a dokumente

Tlačidlo CTRL na klávesnici klasického počítača je pre mnohých ľudí veľkou neznámou. Teda až do chvíle, než zistia, že akési „kontrol cé“ je vlastne CTRL a tlačidlo C, čiže skratkou pre skopírovanie označeného textu, alebo súboru. S tou sa dokonca podľa učebnej osnovy stretnete ako celkom prvou na školách vôbec. CTRL, ako skratka slova „control“ je naozaj tlačidlo, ktoré nám dokáže veľa práce uľahčiť a zrýchliť. Štandardne nám v mnohých aplikáciách pomáha uľahčiť ovládanie a každý poriadny program počíta so základným fungovaním tejto Windows funkcie už pri svojom vývoji. CTRL vám vie naozaj zrýchliť vašu prácu napríklad v textových editoroch a aplikáciách pracujúcich s textom. Veľmi často ide o rovnaké zadanie a funkcie ako napríklad pri iných aplikáciách a v inom prostredí. Preto sa inšpirujte jednotlivými skratkami, ktoré vám budú môcť uľahčiť vašu prácu, ale aj ušetriť veľa času. V bežnom dokumente môže ísť o neoceniteľnú pomoc, napríklad pri neúmyselnom zmazaní textu.

Klávesové skratky s CTRL v dokumente a ich funkcie:

 • CTRL + S – uloží dokument
 • CTRL + O – ako „open“ vám otvorí nový súbor, respektíve ponuku otvorenia
 • CTRL + B – označený text získa hrubé písmo
 • CTRL + B – bez označeného textu začne s hrubým písmom pri písaní
 • CTRL + I – označený text získa kurzívu
 • CTRL + I – bez označenia textu vytvorí pri novom písaní kurzívu
 • CTRL + U – podčiarkne označený text
 • CTRL + U – bez označeného textu vytvorí pri novom písaní podčiarknutie
 • CTRL + A – kompletne označí všetok text
 • CTRL + C – skopíruje označený text
 • CTRL + X – vystrihne označený text do pamäte
 • CTRL + V – vloží skopírovaný, či vystrihnutý text
 • CTRL + P – zobrazí okno pre tlač dokumentu
 • CTRL + H – objaví sa nástroj na nahradenie a zmenu písmen, či znakov
 • CTRL + F – zobrazí sa okno pre vyhľadávanie v dokumente
 • CTRL + N – otvorí nový čistý dokument
 • CTRL + Z – vráti poslednú zmenu späť
 • CTRL + M – posunie text do odseku
 • CTRL + K – do označeného textu môžete vložiť odkaz na stránky, či súbory
 • CTRL + G – skok na konkrétnu zadanú stranu
 • CTRL + D – nastavenie písma pre označený alebo nový text
 • CTRL + R – zmení odsadenie riadku z ľavej strany do pravej

Chcete vedieť viac o využití skratiek s CTRL v prehliadači?

3/5 - (2 votes)

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.