ZN.SK
Biblia Pauperum

Biblia pauperum, biblia pre chudobných a negramotných s obrázkami

Pri všetkých druhoch a vydaní, či prekladov Biblie, je zaujímavou tá, ktorá nesie pomenovanie Biblia pauperum. Bola určená plebsu, ľudu, tam kde nebolo vzdelanie…

Vo svete kníh, ale najmä vo svete tej najslávnejšej knihy kníh, je mnoho zaujímavostí a faktov, ktoré stoja za zmienku a poznanie. Pri všetkých druhoch a vydaní, či prekladov Biblie, je zaujímavou tá, ktorá nesie pomenovanie Biblia pauperum. Bola určená plebsu, ľudu, tam kde nebolo vzdelanie, a na pomoc boli použité obrázky. Vďaka týmto jedinečným dielam majú svetové knižné zbierky a múzeá jedinečné poklady po výtvarnej stránke. Biblia pauperum totiž nebola klasickou Bibliou, ale skrátené texty boli doplnené podstatným grafickým znázornením toho, čo sa v popisovaných príbehoch odohráva.

Biblia Pauperum

foto: zdroj Wikimedia

Biblia pre negramotných v obrázkoch

Latinský názov pomenúvajúc Bibliu pre bežný negramotný ľud, je tiež známy aj ako Biblia imagéé, či Bible picta. Rozšírené boli najmä počas stredoveku a hoci ich majú kníhkupectvá dodnes, už nenesú tento názov a ich funkcia sa zmenila.  Vznikali už v 13. storočí ako nástroj vzdelávania ľudí, ktorí neovládali písmo, nevedeli čítať, no aby verili duchovným o slovách z Biblie, boli vyobrazenia príbehov v grafickej podobe, s postavami, aj dejom, ktorý text obsahoval. Nie doslova. Šlo o výrazné skrátenie tak, aby mohol každý pochopiť posolstvo jednotlivých častí a poznal tiež pre vieru kľúčové fakty.

Na jednej strane slúžili chudobným (nie majetkom, ale chudobným na duchu a vzdelaniu), no na druhej slúžili aj na vzdelávanie. Napríklad aj pre duchovných a mníchov. Veď šlo o diela, ktoré prinášali akési rýchloštúdium Biblie. Prvá takáto Biblia vytlačená na kníhtlači je údajne Albrechtem Pfisterem vytlačená v nemčine v roku 1462.

Nie len ako kniha, ale aj ako zdobenie v kostoloch

Zaujímavosťou je, že týmto názvom sa nazývajú aj grafické výjavy v kostoloch, ktoré zobrazujú jednotlivé významné časťi Starého zákona na samostatných obrázkoch. Určené boli od dávnych čias práve chudobnému negramotnému obyvateľstvu rovnako, ako tie v knižnej podobe. Pri návšteve kostola mali pochopiť a vnímať výjavy, postavy, ich dej. Napríklad ľahko rozoznajú Adma a Evu, pokušenie diabla, Noemuvu archu, Mojžiša a prikázania a podobne.

V súčasnosti

Niečo podobné máme aj dnes. Aby Biblia zaujala aj menších čitateľov, ich rodičov a dnešného uponáhľaného človeka, má niekoľko rôznych vydaní, skrátených a orientovaných na deti. Výňatok a skrátené verzie Biblie nie sú ničím neobvyklým. Pre deti však ide najmä o príbehy orientované na malého čitateľa. Tak aby chápal súvislosti, dej, cieľ a poučenie. V predaji je preto niekoľko najmä na deti orientovaných verzií s ilustráciami.

Mohlo by zaujímať tiež:

Tomáš

Tomáš
Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.Inzercia

Inzercia

Online kníhkupectvo BUX.sk

Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu