Biblia pauperum, biblia pre chudobných a negramotných s obrázkami

Biblia pauperum, biblia pre chudobných a negramotných s obrázkami

Vo svete kníh, ale najmä vo svete tej najslávnejšej knihy kníh, je mnoho zaujímavostí a faktov, ktoré stoja za zmienku a poznanie. Pri všetkých druhoch a vydaní, či prekladov Biblie, je zaujímavou tá, ktorá nesie pomenovanie Biblia pauperum. Bola určená plebsu, ľudu, tam kde nebolo vzdelanie, a na pomoc boli použité obrázky. Vďaka týmto jedinečným dielam majú svetové knižné zbierky a múzeá jedinečné poklady po výtvarnej stránke. Biblia pauperum totiž nebola klasickou Bibliou, ale skrátené texty boli doplnené podstatným grafickým znázornením toho, čo sa v popisovaných príbehoch odohráva.

Biblia Pauperum

foto: zdroj Wikimedia

Biblia pre negramotných v obrázkoch

Latinský názov pomenúvajúc Bibliu pre bežný negramotný ľud, je tiež známy aj ako Biblia imagéé, či Bible picta. Rozšírené boli najmä počas stredoveku a hoci ich majú kníhkupectvá dodnes, už nenesú tento názov a ich funkcia sa zmenila.  Vznikali už v 13. storočí ako nástroj vzdelávania ľudí, ktorí neovládali písmo, nevedeli čítať, no aby verili duchovným o slovách z Biblie, boli vyobrazenia príbehov v grafickej podobe, s postavami, aj dejom, ktorý text obsahoval. Nie doslova. Šlo o výrazné skrátenie tak, aby mohol každý pochopiť posolstvo jednotlivých častí a poznal tiež pre vieru kľúčové fakty.

Na jednej strane slúžili chudobným (nie majetkom, ale chudobným na duchu a vzdelaniu), no na druhej slúžili aj na vzdelávanie. Napríklad aj pre duchovných a mníchov. Veď šlo o diela, ktoré prinášali akési rýchloštúdium Biblie. Prvá takáto Biblia vytlačená na kníhtlači je údajne Albrechtem Pfisterem vytlačená v nemčine v roku 1462.

Nie len ako kniha, ale aj ako zdobenie v kostoloch

Zaujímavosťou je, že týmto názvom sa nazývajú aj grafické výjavy v kostoloch, ktoré zobrazujú jednotlivé významné časťi Starého zákona na samostatných obrázkoch. Určené boli od dávnych čias práve chudobnému negramotnému obyvateľstvu rovnako, ako tie v knižnej podobe. Pri návšteve kostola mali pochopiť a vnímať výjavy, postavy, ich dej. Napríklad ľahko rozoznajú Adma a Evu, pokušenie diabla, Noemuvu archu, Mojžiša a prikázania a podobne.

V súčasnosti

Niečo podobné máme aj dnes. Aby Biblia zaujala aj menších čitateľov, ich rodičov a dnešného uponáhľaného človeka, má niekoľko rôznych vydaní, skrátených a orientovaných na deti. Výňatok a skrátené verzie Biblie nie sú ničím neobvyklým. Pre deti však ide najmä o príbehy orientované na malého čitateľa. Tak aby chápal súvislosti, dej, cieľ a poučenie. V predaji je preto niekoľko najmä na deti orientovaných verzií s ilustráciami.

Ohodnoťte článok post

Tomáš Šéfredaktor magazínu ZN.SK, nadšenec pre Slovensko, jeho kultúru, zaujímavosti historické aj nehistorické, svet ako taký, aj vedu a techniku. Zaujíma ho viacero oblastí, svetové kuriozity, rekordy, aj cestovanie. Aj preto sa snaží o tvorbu nevyhradenú len na jednu oblasť.