Výstava Konkrétne leto nadväzuje na projekt Socha a objekt - Zaujímavé novinky ZN.SK

Výstava Konkrétne leto nadväzuje na projekt Socha a objekt

Vo viacerých bratislavských galériách potrvá prevažne do 29. júla rozsiahla medzinárodná výstava Konkrétne leto / Concrete Summer – Súčasné európske geometrické tendencie, ktorá predstavuje etablovaných tvorcov, ale aj členov nastupujúcej garnitúry. K realizácii prispel Fond na podporu umenia.

Medzinárodná akcia vo viacerých bratislavských galériách potrvá do 29. júla

Tvorbu najväčšieho počtu autorov ponúka Galéria Umelka. Do podujatia sa zapojili aj Galéria Z, Galéria mesta Bratislavy, Poľský inštitút, Rakúske kultúrne fórum, Francúzsky inštitút a Galéria Statua. ARTlines a 4ARTS nadväzujú Konkrétnym letom na viac ako dvadsaťročnú históriu konceptu Socha a objekt.

Organizátorom a zároveň hlavným kurátorom je Viktor Hulík, ktorý uviedol: „Ústredným zámerom je predstaviť čo najširšie spektrum podôb konkrétneho a geometrického umenia. Geometrická abstrakcia prešla zaujímavým vývojom, unikátnymi autorskými vkladmi, jedinečnými mutáciami, rôznymi syntézami a protikladnými silami, formálnymi i filozofickými ozvenami. Mnohí umelci ju vývojovo posúvajú a obohacujú o nové dimenzie aj v súčasnosti.“

 

Medzinárodná výstava Konkrétne leto – Súčasné európske geometrické tendencie (Bratislava / do 29. júla, ak nie je uvedené inak)

Poľský inštitút (Námestie SNP 27): Anna Szprynger

Galéria mesta Bratislavy (Mirbachov palác, Františkánske námestie 11): Peter Roller

Galéria Rakúskeho kultúrneho fóra (Astoria palác, Hodžovo námestie 1/A): Barbara Höller

Galéria Francúzskeho inštitútu (Sedlárska 7): Fabrice Ainaut

Galéria Z (Ventúrska 9): Umelecký spolok otvorených štruktúr OSAS (kurátorka Júlia N. Mészáros) – Levente Bálványos, Barna Benedek, Bob Bonies, Tibor Gáyor, Hans-Jörg Glattfelder, István Haász, Katalin Haász, István Haraszty, Katalin Hetey, Viktor Hulík, Tamás Jovánovics, Antal Kelle, Tamás Konok, Zsuzsanna Kóródi, Dóra Maurer, Manfred Mohr, János Megyik, András Mengyán, Vera Molnár, Barbara Nagy, István Nádler, Judit Nemes, Kamilla Szíj, András Wolsky

Galéria Umelka (Dostojevského rad 2): Súčasné európske geometrické tendencie (spolukurátorka Zsuzsa Dárdai) – Štefan Balázs, Mária Balážová, Joanick Becourt, Milija Belic, Štefan Belohradský, Pavol Binder, Péter Botos, Jerzy Budziszewski, Marian Drugda,  Jan Dudéšek, Oleg Fintora, Eva Francová, Ingo Glass, Tibor Hamza, Ján Hoffstädter, Barbara Höller, Gerhard Hotter, Viktor Hulík, Ladislav Jezbera, Tamás Kovács, Štěpán Málek, Václav Malina, NAGÁMI, Roland Orepük, Roland de Jong Orlando, Lászlo Otto, Otto Reitsperger, Reinhard Roy, Pavol Rusko, János Szász SAXON, Jaromír Šimkůj, Rudo Sikora, Bogumila Strojna, Aleš Svoboda, Anna Szprynger, Markéta Váradiová, József Zalavári, Ludwig Wilding

*Súčasťou projektu je výstava „Štěpán Pala – Ozveny nekonečna“ v Galérii Statua (do 26. júla, Pálffyho palác, Zámocká 47).

Viktor Hulik

Viktor Hulík (*1949)

Patrí k významným osobnostiam súčasného slovenského umenia a významnou mierou prispieva ku kultúrnemu dianiu v Bratislave. Je galeristom, ktorý sa svojimi aktivitami, najmä organizovaním výstav v rámci Kultúrneho leta, podieľa na utváraní medzinárodného imidžu mesta. Ako umelec sa venuje tvorbe kinetických i svetelných objektov a reliéfov, maľbe, grafike, kresbe aj sochárstvu. Participoval na početných medzinárodných sympóziách, workshopoch a rezidenčných pobytoch, spolupracoval s medzinárodným hnutím geometrického umenia MADI.

Východiskovými veličinami, s ktorými vo svojej tvorbe narába Viktor Hulík, sú priestor, pohyb, geometrický poriadok, deštrukcia a transformácia do nových vizuálnych celkov. Princíp rozpracoval v sérii tzv. posúvačov – objektov, pri ktorých narábal s reálnym priestorom a pohybom. Formuloval v nich základný vzorec premeny pravidelnej geometrickej štruktúry na nový systém. Podobný princíp používa aj v grafike: východiskové veličiny prispôsobuje možnostiam plochy, pričom logicky nadobúdajú fiktívny charakter. Koncepcia je založená na otvorenosti a transformácii pôvodne uzatvoreného systému na otvorený, ktorý umožňuje takmer nespočetné vizuálne premeny.

Viktor Hulík od roku 1974 prezentoval svoje diela na mnohých samostatných výstavách doma aj v zahraničí: v Prahe, Berlíne, Paríži, Bruseli, Clevelande, Baltimore, Dallase, Hamburgu, Grazi, Oldenburgu, Moskve, Herningu, Budapešti, Györi, Pécsi, Veszpréme, Le Mans, Reutlingene, Novom Sade, Brne či Mikulove, ako aj na viac než 500 kolektívnych výstavách v Česku, Poľsku, Maďarsku, Rakúsku, Bulharsku, Rumunsku, Turecku, Nemecku, Taliansku, Slovinsku, Chorvátsku, Srbsku, Švajčiarsku, Francúzsku, Španielsku, Belgicku, Holandsku, Dánsku, Švédsku, Nórsku, Veľkej Británii, Rusku, USA, Kanade, Mexiku, Japonsku, Alžírsku a na Kube.

 Na umeleckom veľtrhu ART PARIS ART FAIR v apríli 2018 v Grand Palais v Paríži mal Viktor Hulík vystavené svoje diela Middle Geo-Mover 21, Disorder 3Small Geo Mover 23Aa zo spomenutého cyklu „Posúvače“.

Avatar
Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.
Viac:
Overené Facebook stránky
Overená stránka na Facebooku a ikonka overenia pravosti

Bratislava auto na aute
Záhada v Bratislave: objavujú sa autá postavené na sebe

Slovenská renesancia Slovak renaissance
Slovenská renesancia, obrazová kniha venovaná partám a čepcom

Zavrieť