ZN.SK
otáčanie kolesa a filmový efekt

Prečo sa nám zdá, že sa vo filmoch kolesá otáčajú opačne?

Filmové naháňačky a rýchle stroje občas môžu vytvoriť dojem, že sa kolesá otáčajú do opačného smeru. Voľným okom niečo také nevidíme, hoci…

Filmové naháňačky a rýchle stroje občas môžu vytvoriť dojem, že sa kolesá otáčajú do opačného smeru. Voľným okom niečo také nevidíme, hoci pri určitej rýchlosti sa to stať môže. Čím to je, že sa kolesá otáčajú opačne a auto ide stále vpred? Tajomstvo je v nedokonalosti nastavení zobrazovacej techniky a záznamov, aj keď nie je celkom správne hovoriť o „nedokonalosti“.

otáčanie kolesa a filmový efekt

Hodnota FPS, čiže počet snímkov za sekundu

Súčasné fotoaparáty, ale aj kvalitné mobilné telefóny vám umožnia zobraziť pri nahrávaní aj možnosť nahrávania a výberu počtu snímkov za sekundu. Bežne sa stretávame s číslom 25 fps. Čo to znamená? Prakticky ide o počet statických obrázkov, ktoré sa v rýchlosti zobrazia za jedinú sekundu. To je nutné chápať aj ako 25 snímkov, ktoré musí kamera nasnímať. Nasnímať viac znamená vyššiu náročnosť na energiu aj technológiu. Preto je aj výsledný záznam bežne 25fps.

Nám sa to môže vo výslednej nahrávke či filme zdať ako plynulý pohyb, no v skutočnosti 25 snímkov tvorí jedinú sekundu. Ak sa koleso otáča, nejaký rozpoznateľný bod (čiara, nálepka, kresba, či dizajn puklice) sa krúti veľkou rýchlosťou, no ani nahrávka a ani zobrazovacie zariadenie neprináša kompletne všetky snímky, pretože tých 25 snímkov za sekundu je akýsi štandard.

V určitom zrýchlení sa však začne opticky koleso otáčať späť. V skutočnosti len na videu chýba séria snímkov v konkrétnom okamihu v konkrétnej sekunde. V podstate pri konkrétnej rýchlosti pri otáčaní kolesa chýbajú podstatné dieliky v postupnosti postupného otočenia kolesa. V určitom momente sú vynechané a tak sa obraz vyskladá z tých dielov, ktoré by nasledovali za snímkov. Zdanlivo sa tak obraz posunie v rýchlomeniacej sa (pravidelne sa opakujúcej) časti späť.

Pri 4K filmoch a vyšších FPS sa samozrejme zachytáva oveľa viac detailov a aj skresľovanie pohybov sa objavuje menej. Samozrejme, čím vyššie fps, tým viac snímkov, tým väčší objem dát, väčšie súbory a náročnosť na úložné zariadenia. Nahrávanie rovnakého času s vyšším fps vytvára kvalitnejší záznam.

Mohlo by zaujímať tiež:

Roman

Roman
Autor článku s tematikou zábavy, televízie, alebo niektorých spoločenských problémov. Pochádza zo stredného Slovenska a na striedačku žije v Rakúsku.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu