ZN.SK
Okrúhly stôl Kráľ Artuš

Cisár, kráľ, vojvoda, vikomt, lord: šľachtické tituly v Británii v skratke

Tituly cisár, kráľ, vojvoda, vikomnt, lord… Kto sa v tom má vyznať? Sú o nich písané knihy, nakrútené filmy, ženy by s nimi chceli románik

Zľavy na wellness pobyty

Šľachtické tituly ako cisár, kráľ, vojvoda, vikomt, lord… Kto sa v tom má vyznať? Sú o nich písané knihy, nakrútené filmy, a mnoho žien by s nimi chcelo zažiť románik. Ale aké postavenie má v skutočnosti taký barón či knieža? Väčšina titulov sa vyskytuje rôzne na základe oblasti.

Britská kráľovská rodina

Foto: Britská kráľovská rodina na oficiálnej fotografii. PODROBNOSTI, SOURCE

Samotných šľachticov môžeme nájsť aj na Slovensku ako členov Aristokratického združenia Slovenska. Na jeho čele stojí knieža. Kedysi bolo knieža považované za náčelníka kmeňa, neskôr to bol panovník. Jeho výskyt bol najmä u Slovanov, na území Nemecka a Ruska. V minulosti bol v hierarchii pod veľkokniežaťom, no ten titul vymrel už v roku 1918.

Cisár je panovnícky titul najvyššieho stupňa v niektorých monarchiách. Slovo cisárstvo môže znamenať aj štátnu formu monarchistického štátu. V súčasnosti je jediným vládnucim cisárom na svete japonský cisár Naruhito. Titul cár je zhodný s titulom cisár, jediný rozdiel je v tom, že označenie cár sa používa v Rusku, Bulharsku a Srbsku.

Zaujímavosť: V jednej krajine je titul cisár nadradený titulu kráľ, no v medzinárodných pomeroch je tento rozdiel len čestný. Obom patrí oslovenie „Veličenstvo“ a všetky kráľovské pocty.

Šľachtické tituly vo Veľkej Británii

Nikde inde vo svete nie sú tituly tak rozšírené a známe ako vo Veľkej Británii. Práve preto upriamime pozornosť najmä na túto krajinu. Šľachtické tituly tu tvoria právny systém pozostávajúci z dedičných a doživotných titulov. Skladá sa z rôznych šľachtických hodnotí, ktoré tvoria takzvaný britský systém vyznamenaní. Treba však podotknúť, že jeden človek, môže mať aj niekoľko titulov.

Hierarchia šľachtických titulov:

  • kráľ/kráľovná
  • princ/princezná
  • vojvoda/vojvodkyňa
  • markíz/markíza
  • gróf/grófka
  • vikomt/komtesa
  • barón/barónka

Jediným spôsobom ako sa stať panovníkom krajiny, čiže kráľom alebo kráľovnou, je zdedenie titulu. Vládcom sa väčšinou stáva najstaršie dieťa po smrti alebo abdikácii súčasného kráľa/kráľovnej. Momentálne je vo Veľkej Británii kráľovnou Alžbeta II.

Okrúhly stôl Kráľ Artuš

Zaujímavosť: Ak je panovníkom žena – kráľovná, jej manžel nie je kráľ, ale princ. Napríklad manželom Alžbety II je Princ Philip.

Princprincezná

Princ a princezná sú ne-vládnuci členovia rodu panovníka (čiže jeho potomkovia alebo súrodenci). Následník trónu sa volá korunný princ. Všetci členovia kráľovskej rodiny by mali byť oslovovaní „Jeho/Jej kráľovská Výsosť“.

Vojvodovia

Vojvodovia sú najvyšším z radov šľachtického stavu. Prvý vojvoda získal svoj titul už v roku 1337. Vojvoda je vládcom „vojvodstva“ čiže kraja, územia alebo panstva. Titul môže byť zdedený alebo darovaný kráľom/kráľovnou. Nedá sa však len tak vyrobiť – titul je potrebné mať k dispozícii. Po smrti vojvodu, ktorý nemá legitímnych dedičov je titul vrátený späť kráľovnej.

Väčšina princov sa stane vojvodom, keď sa oženia. Napríklad princ William sa stal vojvodom z Cambridge, keď sa oženil s Kate Middleton a princ Harry sa stal vojvodom zo Sussexu, keď sa oženil s Meghan Markle. Z Kate a Meghan sa tak stali vojvodkyne. Existujú však aj rôzne výnimky. Princ Charles sa stal vojvodom z Cornwallu už ako štvorročný. Najmladší syn kráľovnej, princ Edward, ktorý sa po svadbe stal grófom z Wessexu, sa stane vojvodom z Edinburghu až po smrti svojho otca princa Phillipa.

Markíz

Markíz je druhým najvyššie postaveným šľachtickým titulom. V súčasnosti je ich 34. Markíz by mal byť oslovovaný „môj pane“. Jeho žena je markíza.

Gróf

Gróf sa radí pod markíza. Týmto titulom sa označovala osoba, ktorá mala v mene kráľa vládnuť nad nejakým územím. Mali právo súdiť vo svojich provinciách a vyberať dane, z čoho si nechávali takzvaný „tretí cent“, čiže tretinu sumy. Grófovia boli taktiež zodpovedný za vedenie kráľových vojsk počas vojen. V súčasnosti titul dostávajú členovia kráľovskej rodiny ďalej od koruny. Napríklad princ Edward, najmladší syn kráľovnej Alžbety II je gróf z Wessexu. Mal by byť oslovovaný „môj pane“.

Vikomt

Vikomt je medzi barónom a grófom. V súčasnosti je približne 270 vikomtov. Väčšina tento titul zdedila. Titulom vikomt sa môže nazývať aj najstarší syn grófa.

Barón

V neposlednom rade prichádza na rad barón. Teoreticky sú vládcami barónstva (administratívne členenie krajiny, nižšej hodnosti ako župa). Deti barónov môžu tento titul naďalej používať, ale manželka sama o sebe titul nezíska. Barónsky titul sa zvyčajne prideľuje členom Snemovne lordov za služby štátu. Oslovenie barón sa však väčšinou nepoužíva, uprednostňuje sa lord.

Rytier

Titul rytiera dáva jeho držiteľovi právo správať sa k svojmu pánovi zdvorilo. Je osobný a nededičný. Je to najnižší titul šľachty. Má viacero stupňov. Najvyšší stupeň rytierstva sú členovia rytierskych rádov.

kráľ a pasovanie za rytiera

Ďalšie tituly a vec prestíže

Mladší synovia, dcéry, sestry a nevesty nositeľa titulu si pred svoje meno zvyknú pridávať označenie lord alebo lady. Oslovenie sir sa používa pri rytieroch a barónoch. Kedysi mať titul vo Veľkej Británii znamenalo reálne vládnuť nad určitým územím alebo byť členom Snemovne Lordov. Dnes je titul šľachtica len istá prestíž, ktorá síce dobre znie, ale pokiaľ nie ste kráľovská rodina, nezarobí vám to na živobytie.

Monarchia nie je podmienkou výskytu šľachty, no je jej najpravdepodobnejším sídlom. Hierarchia a dôležitosť jednotlivých šľachtických titulov má menšie či väčšie rozdiely z krajiny na krajinu. Kedysi to bola dôležitá súčasť každodenného života. Kniežatá, vojvodovia, králi vládli územiam či celým krajinám. Dnes, v dobe, kedy väčšina štátov má premiérov, primátorov, starostov, má šľachta skôr len historický a reprezentatívny charakter.  // pripravila Aďa

Mohlo by zaujímať tiež:

ZN.SK

Pod autorom ZN.SK vychádzajú články externých redaktorov a články viacerých autorov súčasne. Neraz vám tak prinášame rozsiahlu tému, alebo článok neobvyklý voči ostatnej našej tvorbe.Sleduj nás na sieťach

Nájdete nás na Facebooku aj Youtube

Zatvoriť reklamu
Zatvoriť reklamu