DenisZN.SK

Všetky články od: Denis

Denis Napĺňa ma cestovanie, spoznávanie nových kultúr a ľudí. Veľmi sa vyžívam v tvorení nových vecí. Písanie je pre mňa uvoľnenie, relax akýsi únik z reality. Jedného dňa sa chcem stať reportérom bez hraníc a byť váženým novinárom.